Privacypolicy

 

Zodra u onze website www.metaalketenzuid.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05-12-2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
 7. Hoelang bewaren we gegevens?
 8. Met wie delen we gegevens?
 9. Waar slaan we gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat kunt u van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Metaalketen Zuid is verantwoordelijk voor de website www.metaalketenzuid.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Metaalketen Zuid

Deltakade 8

5928PX Venlo

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks zodra u:

 • onze website bezoekt
 • gegevens invult op onze website
 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier
 • toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners

5. Welke gegevens gebruiken we?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • geslacht
 • woonadres of vestigingsadres
 • bezorgadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens
 • leeftijd
 • functie
 • fotomateriaal
 • financiële gegevens
 • filmmateriaal

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • we hebben van u toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 • we gebruiken uw gegevens omdat we u als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen
 • we gebruiken uw gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst

7. Hoelang bewaren we gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we gegevens?

We kunnen persoonsgegeven delen met anderen. We doen dit alleen als:

 • als we toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken
 • u klant bij ons bent
 • we dat moeten doen om ons te houden aan de wet

9. Waar slaan we gegevens op?

We verwerken gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk u dat dit niet zo is, laat het ons ook weten.

11. Wat kunt u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Recht op inzage

U kunt ons altijd vragen om gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie

U kunt ons vragen om gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens, dan kunt u ons vragen om de digitale gegevens te sturen die we hebben. Zo kun kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking

U kunt ons vragen om het gebruik van gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

U kunt ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

U kunt een klacht indienen over de wijze waarop we met gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook kunt u klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@metaalketenzuid.nl. We verwerken deze aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is de aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact op. We kunnen vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

U kunt zelf aangeven welke gegevens we mogen gebruiken. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Tag Manager
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar  info@metaalketenzuid.nl. We helpen u graag.